Öppet: Mån-fre 08 – 17, lör-sön 10 – 17
 

Välkommen till Borås mest miljövänliga biltvätt!

Biologiskt reningsverk

Vår tvättanläggning har ett biologiskt reningsverk som renar utsläppen med 90% och återvinner 80% av vattnet.

Anpassade produkter

Tvättmedlet är noga utvalt och tvättprogrammet anpassas efter årstid för att på allra bästa sätt göra bilen ren med minsta möjliga miljöpåverkan.

Svanenmärkt

Svanen är för oss ett kvitto på att vi har en fantastisk anläggning som tar största möjliga miljöhänsyn.

Så miljövänligt som det kan bli

Maxi Biltvätts tvättanläggning har ett eget biologiskt reningsverk, som renar utsläppen med 90% jämfört med tvätt utan rening och återvinner 80 % av vattnet. Bra va?

90

Renar utsläppen med 90% jämfört med tvätt utan rening

80

Återvinner 80% av tvättvatten

”Svanen är för oss ett kvitto på att vi har en fantastisk anläggning som tar största möjliga miljöhänsyn. Det känns bra att kunna hjälpa våra kunder att både spara in på miljön och även att spara tid. Det är många som passar på att tvätta bilen i samband med att de handlat på vår Svanenmärkta butik.”

Jesper Hedell, Butikschef, ICA MAXI Stormarknad Borås.

Låt inte tvättvattnet komma ut i dagvattnet

Att helt undvika miljöpåverkan när man tvättar bilen är en omöjlighet. Men det är du som bilägare som avgör graden av miljöpåverkan. Tvättar du bilen ute på gatan eller vid garageinfarten rinner tvättvattnet, med tvättkemikalierna och all smuts du tvättar bort, ned i dagvattenbrunnen. Dagvattnet fortsätter vidare till en sjö eller ett vattendrag där det rinner ut, helt utan rening. I ett flertal kommuner i landet är det förbjudet att tvätta bilen på ett sådant sätt att tvättvattnet kommer ut i dagvattensystemet

Tips – tvätta bilen i biltvätt

Även om man tvättar bilen på en gräsmatta eller grusplan där marktäcket är tjockt och inte ligger nära något vattendrag eller dagvattensystem innebär detta att grundvattnet påverkas negativt. Den tvättmetod som har allra lägst miljöpåverkan är den som erbjuds i biltvättar med slutet vattensystem och miljöanpassade tvättmedel. Att tvättvattnet till största delen kan återanvändas är också en vinst för miljön.